Sou a: Inici» Notícies

Notícia

El COPATE necessita contractar un/a tècnic/a en gestió de residus // 09/10/2020 12:59:50

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre necesita cobrir de forma IMMEDIATA el següent lloc de treballLLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE RESIDUS.


A) Perfil professional: Enginyeries o Ciències Ambientals.


B) Funcions:


* Coordinar l’explotació de les instal·lacions del Mas de Barberans, dipòsit controlat, planta de compostatge i planta de tractament de lixiviats.


* Dirigir el personal assignat a les instal·lacions del Mas.


* Supervisió i seguiment de les instal·lacions de tractament de residus assignades a COPATE.


*Seguiment dels contractes de recollida existents, l’assoliment dels objectius de qualitat establerts contractualment, el control manteniment i conservació dels equips adscrits als serveis.


*Implementació de les eines TIC de control i seguiment, en la implantació de sistemes de pagament per generació.C) Tipus de contracte: Laboral, interinatge per substitució. Necessitat d’incorporació immediata


D) Procés de selecció


1. Valoració de mèrits aportats. Formació i titulació relacionada amb el lloc , experiència en gestió instal·lacions tractament residus, i altres tasques d’explotació d’instal·lacions mediambientals.


2. Entrevista personal.E) CALENDARI:


1. Data final per presentar el currículum: 15.10.2020


2. Forma de presentació: a través de l’apartat INSTÀNCIA GENÈRICA de la seu electrònica de COPATE: https://www.seu-e.cat/ca/web/copate/seu-electronica
(és necessari disposa de certificat electrònic)
Excepcionalment es podran presentar de forma presencial al registre general de COPATE o del Consell Comarcal del Baix Ebre


3. A la instància general s’adjuntarà un currículum de l’aspirant. El dia de l’entrevista haurà d’aportar els originals dels mèrits al·legats.


4. Data d’entrevista: 19.10.2020. L’hora de l’entrevista es comunicarà el dia 16.10.2020 a través del correu electrònic a l’adreça que consti en la instància.


5. Lloc de l’entrevista: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre