Sou a: Inici» Notícies

Notícia

El pla pressupostari del COPATE 2021-2023 compleix l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa // 05/06/2020 15:35:49

Davant les declaracions de Junts per Catalunya, el govern del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) manifesta que:


1. És una irresponsabilitat posar en dubte la gestió econòmica del COPATE com ha fet JxCat difonent informacions que no s'ajusten en res a la realitat.

2. El pla pressupostari del COPATE 2021-2023 compleix l’objectiu d’estabilitat i la regla de la despesa. Per tant JxCat fa pública informació que no és real.

3. Aquest pla pressupostari es va aprovar el passat mes de març i en la junta general d’ahir del COPATE se’n va donar compte, per tant no és cert que la junta general aprovés ahir aquest document tal com vol fer creure JxCat.

4. Les diferències pressupostàries exposades són previsions orientatives que dependran de l’execució del pressupost i així ho recull l’informe d’intervenció que no és cert que sigui negatiu. Un fet habitual en els pressupostos de les administracions.

5. L’aprovació del pla pressupostari 2021-2023 s’ha fet basant-se en les dades de la liquidació de 2019 i el pressupost del 2020. Un pressupost que inclou un increment en l’àrea de residus per la posada en marxa d’un nou contracte, una potent partida d’inversions que els ajuntaments pagaran dins de les liquidacions mensuals, a més de l’increment de costos de l’abocador i del cànon de l’Agència Catalana de Residus. També s’augmentaran aquest exercici les actuacions realitzades des de l’àrea de salubritat i hi haurà més inversió per la compra de terrenys. És aquest increment del pressupost de 2020 el que provoca enguany un incompliment de la regla de la despesa, per la qual co-sa el COPATE aprovarà un pla econòmic i financer.

6. Els comptes del 2019, han estat aprovats per la Comissió Especial de Comptes del 27 de maig de 2020, amb el vot favorable de Junts per Catalunya, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 477.816,39 euros, una reducció del període mitjà de pagament i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de la des-pesa.

7. S'ha reduït el període de pagament als proveïdors de 99 dies a 50 dies des del segon trimestre del 2019 i s’ha reduït la ràtio d’endeutament més d’un 50%.