Sou a: Inici» Notícies

Notícia

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va atorgar una subvenció al COPATE per a la prevenció i control de les plagues de mosquit i mosca negra l'any 2018. // 24/12/2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va atorgar una subvenció al COPATE per un import de 673.680€ per a la prevenció i control de les plagues de mosquit i mosca negra l'any 2018.

En els darrers anys, l’impacte causat per les picades de mosquits i mosca negra sobre la població humana en certes àrees de Catalunya, ha motivat la necessitat d’adoptar mesures de control contra aquestes plagues.

Des de l’any 2000 (en el cas dels mosquits) i des de l’any 2007 (en el cas de la mosca negra), la Generalitat de Catalunya ha portat a terme actuacions de planificació, supervisió, control i realització de tractaments contra aquestes plagues, que han permès controlar la població d’aquestes espècies a les àrees territorials afectades, mantenint-les sota uns llindars de tolerància acceptables i, com a conseqüència, reduir de forma significativa les molèsties per a la població.

La participació del Departament de Territori i Sostenibilitat en el finançament de les actuacions del COPATE ve donada perquè li corresponen a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, entre d’altres, les funcions següents: dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora i fauna i dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural terrestre i marí i identificar i preservar els serveis ecosistèmics que requereixin una especial protecció. És un objectiu molt important pel Departament també elaborar, coordinar i aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores fet de gran interès públic i social.